środa, 20 czerwca 2012

STOWARZYSZENIE KULTURALNE TANECZNIK


Informacja o działalności Stowarzyszenia Kulturalnego TANECZNIK
Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w styczniu 2012 roku. Główne cele SK Tanecznik to:
  • wspieranie i propagowanie działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno”;
  • kultywowanie folkloru Warmii i Mazur;
  • propagowanie amatorskiej twórczości i aktywności kulturalnej.
Obecnie stowarzyszenie realizuje projekt „Poznaj swój region tańcem ludowym”.
Projekt ma na celu kultywowanie folkloru w formie zabawy, wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy projektu skorzystają z edukacji kulturalnej, chcemy stworzyć dzieciom możliwość kreatywnego spędzania wolnego czasu, zainspirować je do aktywnego uczestnictwa w kulturze, a także zainteresować zanikającym folklorem Warmii i Mazur. Projekt to próba wyzwolenia potencjału twórczego dzieci oraz umiejętności współdziałania w zespole. Zajęcia odbywają się w Witowie, Nowym Dworze, Szuci i Burdągu, a także w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie. Warsztaty prowadzone są przez wolontariuszki, dziewczyny z ZPiT Jedwabno: Dominikę Podlecką, Ewę Łachacz, Klaudię Piersa, Monikę Piersa, pod kierownictwem Anny Sarnowskiej.
Realizację projektu dofinansowali:
  • Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Działaj lokalnie” w Nidzicy;
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnie;
  • Gmina Jedwabno w ramach realizacji zadań publicznych 2012 r.
Kolejny projekt to „Obchody XXX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno”.
W m-cach lipiec-sierpień br zostanie zorganizowana wystawa fotograficzna o historii zespołu przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnie. W ramach obchodów chcemy zaprosić zaprzyjaźniony zespół góralski „Ciardasie” z Czarnej Góry. Rozpoczęły się już próby do jubileuszowego koncertu. Scenariusz i choreografię spektaklu opracowała pani Anna Sarnowska, a całość reżyseruje pan Wiesław Nideraus. W koncercie wezmą udział dzieci z projektu „Poznaj swój region tańcem ludowym”.
W sezonie letnim br (lipiec) stowarzyszenie przy współpracy z Gminna Biblioteką Publiczną w Jedwabnie zorganizuje i poprowadzi warsztaty teatralne dla dzieci  w miejscowości Witowo. Finał warsztatów zostanie przedstawiony  społeczności lokalnej  jeszcze w tym roku.
Działający w stowarzyszeniu ZPiT Jedwabno zwiększył liczbę swoich członków i obecnie liczy 29 osób. Bogaty w tradycje Warmii i Mazur program taneczno-wokalny cieszy się zainteresowaniem o czym świadczą zaplanowane liczne koncerty odpłatne, a także charytatywne. (np. dla stowarzyszenia ZRYW Jedwabno)
Sponsorami SK Tanecznik są również :
  • Bank Spółdzielczy Szczytno
  • Nadleśnictwo Jedwabno
  • Pan Tomasz Orzechowski z Babic  k. Warszawy
Wszystkim dotychczasowym sponsorom, instytucjom i organizacjom, którzy wspierają działalność stowarzyszenia serdecznie dziękujemy.

Mirosław Łachacz
Prezes
Burdąg

Jedwabno

Szuć

Nowy Dwór

Witowo

ZPiT "Jedwabno"


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza