poniedziałek, 8 lutego 2016

KONKURS WALENTYNKOWYZakończenie konkursu plastycznego „Kolorowa Zima”

W bieżącym roku, zgodnie z wcześniejszym założeniem,  Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie zorganizował Gminny Konkurs Plastyczny p.t. „Kolorowa zima”, opiekunem monitorującym konkurs była Katarzyna Wolicka-Kozak.
Konkurs został ogłoszony na prostych zasadach: bez ograniczeń wiekowych,  trzeba było wykonać dowolną techniką pracę plastyczną obrazującą wyżej wymieniony temat i dostarczyć ją do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie do dnia 19.01.2016 r.
Celem konkursu było: rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej, ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych, odkrycie przez uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie poczucia
estetyki i smaku artystycznego, doskonalenie sprawności manualnych. Równie ważnym celem uczestnictwa w konkursowych zmaganiach był wzrost integracji społeczności lokalnej Gminy Jedwabno poprzez zebranie uczestników w jednym miejscu podczas ogłoszenia wyników i prezentacji wystawy pokonkursowej.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem a temat okazał się bardzo wdzięczny, bowiem do organizatorów wpłynęło łącznie 64 prace z terenu Gminy Jedwabno m.in. z gminnych świetlic, placówek szkolnych oraz od osób prywatnych.
Istotnym etapem konkursu było dokonanie oceny prac i wyłonienie tych najlepszych, przez członków komisji konkursowej powołanej przez organizatora konkursu, w składzie :
  1. Pan Jerzy Pałasz,
  2. Pani Danuta Choroszewska-Clausen,
  3. Pani Katarzyna Wolicka-Kozak.
Jury konkursowe, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i w myśl jego zasad, obejrzało i oceniło wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs. Były one oceniane pod względem samodzielności wykonania, oryginalności, walorów artystycznych, techniki plastycznej oraz zgodności z tematem. Jury stanęło przed trudnym wyzwaniem, gdyż wszystkie prace były bardzo interesujące i wyjątkowe. Różnorodność pomysłów i zmysł artystyczny był niejednokrotnie zaskakujący i potrafił wprawić w zdumienie. To dowiodło jak bardzo bogata jest dziecięca i dorosła wyobraźnia.
LISTA WYRÓŻNIONYCH I LAUREATÓW
Grupa wiekowa 0-6 lat:
I miejsce – Miłosz Kosiak , 6 lat, Piduń – praca p.t. „Ja i kolorowa zima”
II miejsce –  Celina Michalak, 5 lat, Jedwabno.
III miejsce – Zuzanna Salińska 3 lata, Gminny Ośrodek Kultury Jedwabno.
Wyróżnienie – Barbara Łazicka, 6 lat, Jedwabno – praca p.t. „Kolorowy bałwanek”
Wyróżnienie – Victoria Grabowska, 6 lat, Gminny Ośrodek Kultury Jedwabno.
Grupa wiekowa 7-11 lat:
I miejsce – Damian Miłoszewski, 8 lat, Brajniki – praca p.t. „Ja i rodzina bałwanów”.
II miejsce – Maja Skwiot, 8 lat, Witowo – praca p.t. „Rozmowa bałwanków”.
III miejsce – Wiktoria Przybyłek, 9 lat
Wyróżnienie – Maria Lemańska, 10 lat
Wyróżnienie –  Zuzanna Kowalczyk, 7 lat, Szuć – praca p.t. „Kolorowa zima”
Wyróżnienie – Zofia Januszewska, 8 lat, Burdąg – praca p.t. „Kolorowa zima”
Wyróżnienie – Złotkowska Martyna, 9 lat, Jedwabno – praca p.t. „Kolorowa zima”
Największy dylemat z wyłonieniem zwycięzców jury napotkało przy ocenianiu prac
z grupy wiekowej 12-15 lat. Ze względu na małą ilość prac w tym przedziale wiekowym
i bardzo rozbieżny poziom wiekowy uczestników, ostatecznie postanowiono przyznać
3 równorzędne wyróżnienia bez nagród:
Wyróżnienie – Agata Kozłowska, 15 lat, Jedwabno – praca p.t. „Kolorowa zima w lesie”
Wyróżnienie – Julia Stempel, 12 lat, Jedwabno
Wyróżnienie – Paweł Kozłowski, 12 lat, Jedwabno
Grupa wiekowa 16+:
I miejsce – Maria Filip, 71 lat, Środowiskowy Dom Samopomocy „Helper”
w Jedwabnie
II miejsce – Danuta Danetko, 68 lat, Środowiskowy Dom Samopomocy „Helper”
w Jedwabnie
III miejsce – Halina Dudzik, 80 lat, Środowiskowy Dom Samopomocy „Helper”
w Jedwabnie
Wyróżnienie – Maria Kercher, 83 lata, Środowiskowy Dom Samopomocy „Helper”
w Jedwabnie
Wyróżnienie za udział – Bolesława Kłodowska, 71 lat, Środowiskowy Dom
Samopomocy „Helper” w Jedwabnie
Wyróżnienie za udział – Stanisława Karwacka, 83 lata, Środowiskowy Dom
Samopomocy „Helper” w Jedwabnie
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 5 lutego 2016 r., o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie. Zapraszamy wszystkich uczestników.
Wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu dziękujemy i serdecznie gratulujemy! Podziękowania należą się również rodzicom i opiekunom uczestników, bez których zaangażowania konkurs z pewnością by się nie odbył.
Zapraszamy do udziału w następnych edycjach naszych konkursów!