czwartek, 7 maja 2015

III Bieg Caritas „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, 01.05.2015 rok

Tradycyjnie już od trzech lat 1 maja odbywa się impreza sportowa organizowana przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Józefa w Jedwabnie.  Także i w tym roku III Bieg Caritas „W zdrowym ciele zdrowy duch” przyciągnął zwolenników zdrowego stylu życia oraz biegania. Zawodnicy startowali w 9 kategoriach wiekowych począwszy od przedszkolaków do bez ograniczeń wiekowych. Mimo zmiennej aury pogody dobra zabawa i uśmiech gościł na twarzach wszystkich zawodników. Zawody rozpoczęły się o godzinie 12:00 otworzyli je Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak oraz Ksiądz Proboszcz Roman Lompa. Następnie swoje umiejętności taneczne zaprezentowały dziewczynki z tanecznego zespołu CHOICE działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie, a towarzyszyli im uczniowie ze Szkolonego Koła Caritas puszczając w niebo czerwone balony. Po każdym biegu uczestnicy otrzymywali pamiątkowy znaczek III Biegu Caritas oraz pakiet regeneracyjny. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali : Arkadiusz Kopeć – sędzia główny, Marcin Zapadka, Beata Błaszczuk, Adam Kowalczyk. Opieką medyczną zawodnicy zostali otoczeni przez pracowników NZOZ WAMED w Jedwabnie, a mianowicie lek. Halinę Ważna, Elżbietę Pałasz i Małgorzatę Roceń. Wszyscy kibice oraz zawodnicy mogli posilić się pyszną zupką przygotowaną przez Gospodynie ze Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci. Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji imprezy należą się dla: Gminy Jedwabno, Poczta Polska w Jedwabnie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Jedwabnie, OSP Szuć, OSP Burdąg, OSP Jedwabno, Nauczycieli Zespołu Szkół w Jedwabnie, Pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie, Sołectwa Narty, Józefa Dawid, Mateusza Arbatowskiego, Jolanty Nikadon, Przemysława Krajza, Grzegorza Olszewskiego, Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Szuci,  s.c. KRAM Boeżenna Buk i Wiesław Nideraus, Klubu Sportowego ZRYW Jedwabno, Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno, Nadleśnictwa Jedwabno oraz Szkolnego Koła Caritas przy Zespole Szkół w Jedwabnie. Zadanie dofinansowane zostało przez Gminę Jedwabno w ramach konkursu o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Laureaci poszczególnych kategorii:
Przedszkolaki – Dziewczęta
I miejsce – Barbara Łazicka
II miejsce – Gabriela Wojciechowska
III miejsce – Lena Jędrzejczyk
Przedszkolaki – Chłopcy
I miejsce – Miłosz Wojciechowski
II miejsce – Adrian Sztylc
III miejsce – Wojciech Maciejczuk
Klasy I Szkoły Podstawowej – Dziewczęta
I miejsce – Nadia Ornowska
II miejsce – Magdalena Zapadka
III miejsce – Julia Kowalczyk
Klasy I Szkoły Podstawowej – Chłopcy
I miejsce – Krystian Arbatowski
II miejsce – Miłosz Kowalczyk
III miejsce – Antoni Bagier
Klasy II-III Szkoły Podstawowej – Dziewczęta
I miejsce – Natalia Nowosielska
II miejsce – Barbara Żórkowska
III miejsce – Alicja Niksa
Klasy II –III Szkoły Podstawowej – Chłopcy
I miejsce – Igor Jędrzejczyk
II miejsce – Olaf Szempliński
III miejsce – Maciej Potoczny
Klasy IV Szkoły Podstawowej – Dziewczęta
I miejsce – Zofia Pieńkosz
II miejsce – Natalia Gorząch
III miejsce – Gabriela Dobrzyńska
Klasy IV Szkoły Podstawowej – Chłopcy
I miejsce – Michał Wojciechowski
II miejsce – Łukasz Kowalczyk
III miejsce – Mateusz Gromek
Klasy V-VI Szkoły Podstawowej – Dziewczęta
I miejsce – Julia Stachowicz
II miejsce – Ewa Nowosielska
III miejsce – Maja Szuszman
Klasy V-VI Szkoły Podstawowej – Chłopcy
I miejsce – Dominik Krajza
II miejsce – Jakub Filochowski
III miejsce – Adrian Woźniak
Od 14 do 16 lat – Dziewczęta
I miejsce – Martyna Pietruczuk
II miejsce – Magdalena Biczyk
III miejsce – Justyna Orczyk
Od 14 do 16 lat – Chłopcy
I miejsce – Kacper Pichal
II miejsce – Norbert Szuszman
III miejsce – Aleksander Sojak
Od 17 do 20 lat (szkoła średnia) – Dziewczęta
I miejsce – Joanna Pietruczuk
II miejsce – Marcelina Zdunek
Od 17 do 20 lat (szkoła średnia) – Chłopcy
I miejsce – Robert Kaczorowski
II miejsce – Marek Piórkowski
III miejsce – Michał Kowalczyk
Od 21 do 35 lat – Kobiety
I miejsce – Joanna Sztejna
II miejsce – Marta Matras
III miejsce – Małgorzata Bryczkowska
Od 21 do 35 lat – Mężczyźni
I miejsce – Łukasz Łukaszewski (niepokonany zwycięzca wszystkich III edycji biegu)
II miejsce – Marcin Zapadka
III miejsce – Grzegorz Malesa
Od 36 lat do bez ograniczeń – Kobiety
I miejsce – Katarzyna Szczepaniak
II miejsce – Katarzyna Nowosielska
III miejsce – Anna Niksa
Od 36 lat do bez ograniczeń – Mężczyźni
I miejsce – Andrzej Kuszpa
II miejsce – Marek Sudoł
III miejsce – Zdzisław Sztejna