piątek, 14 października 2011

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
REGULAMIN
1. Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie
2. Termin konkursu: 10 listopada 2011r. godz. 10.00
3. Kategorie wiekowe:
- Szkoła Podstawowa: klasy I – III, IV – VI,
- Szkoła gimnazjalna,
- Szkoła średnia.
4. Cele konkursu:
- podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży,
- upowszechnianie śpiewu w szkołach i placówkach kultury,
- popularyzacja twórczości polskiej piosenki patriotycznej,
- konfrontacja poziomu artystycznego wykonawców,
wymiana doświadczeń, nawiązywanie współpracy z innymi placówkami.
5. W konkursie mogą wziąć udział soliści, zespoły wokalne oraz chóry.
6. Założenia programowe:
- uczestnicy konkursu powinni mieć przygotowaną jedną pieśń patriotyczną,
- wiek uczestników nie może przekraczać 20 lat.
7. Ocena:
- komisja oceniająca powołana przez organizatorów bierze pod uwagę:
czystość brzmienia, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.
8. Sprawy organizacyjne:
- kartę zgłoszenia wypełnioną czytelnie, należy dostarczyć do dnia
28 października 2011 r. do godz. 20.00
do Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie,
- organizator zapewnia aparaturę nagłaśniającą,
- każdy wykonawca zapewnia sobie podkład muzyczny na płycie CD lub
akompaniament akustyczny,
- rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród nastąpi po jego
zakończeniu,
- organizator nie pokrywa kosztów podróży.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU: 89 621 30 42

Zgłoszenia prosimy kierować na adres:
Gminny Ośrodek Kultury
ul. 1 – go Maja 63
12 – 122 Jedwabno
lub na adres e – mail: gok@jedwabno.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz